Legislativa a dokumenty

Standardy a doporučené postupy k odbornému zjišťování příčin leteckých nehod letadel byly prvně přijaty Radou 11. dubna 1951 na základě ustanovení Článku 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944) a označeny jako Příloha 13 k Úmluvě.

Dle platné legislativy je jediným cílem odborného zjišťování příčin LN a Incidentů stanovení účinných preventivních opatření. Účelem takovéhoto procesu není posuzovat vinu nebo odpovědnost za zavinění.

Legislativa ICAO

Úmluva o mezinárodním civilní letectví 147/1947 Sb.

Legislativa EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES

Nařízení komise (ES) č. 1321/2007

Nařízení komise (ES) č. 1330/2007

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014

Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/1018 (události podléhající povinnému systému hlášení dle nařízení číslo 376/2014)

Rozhodnutí komise (ES) o přístupových právech k centrální evidenci bezpečnostních doporučení

ze dne 5.prosince 2012

Legislativa ČR

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Dokumenty ČR

Letecké předpisy řady L (L13 - o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů)

Dohoda o součinnosti mezi ÚZPLN, Policejním presidiem ČR a Nejvyšším státním zastupitelstvím

Dohoda o vzájemné koordinaci a výkonu činností v oblasti civilního letectví

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi MV GŘ HZS a ÚZPLN

Dohoda o spolupráci při zajišťování služby pátrání a záchrany letadlům a sportovním leteckým zařízením.


Přihlášení uživatele

HOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Tel.: +420 724 300 800

HLÁŠENÍ

Hlášení leteckých nehod a vážných incidentů, na které se vztahuje nařízení (EU) č.996/2010 a událostí na které se vztahuje nařízení (EU) č.376/2014

HLÁŠENÍ

Hlášení události letadel uvedených v příloze II nařízení (ES) č.216/2008

PARA HLÁŠENÍ

Hlášení parašutistických nehod

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace