O nás

Dnem 1. ledna 2003 zahájil svoji činnost
Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod

K této změně dochází na základě novely zákona o civilním letectví. Ustavení této nezávislé instituce vycházelo z širokého programu mezinárodních organizací, směřujícího ke zvýšení bezpečnosti civilního letectví a bylo i jedním z kritérií přijetí ČR do EU. Základní požadavky ES byly formulovány Směrnicí Rady 94/56/ES ze dne 21.11.1994, kterou se v rámci Evropské Unie zavedly základní zásady pro vyšetřování nehod a událostí v civilním letectví.

K dosažení požadovaného standartu EU byl zákonem č. 258/2002 Sb. novelizován zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví). Dle § 55a, odst.(1) zákona o civilním letectví byl Ústav zřízen.

Vláda ČR svým usnesením č. 1006 ze dne 14. října 2002 schválila Statut Ústavu a jmenovala ředitelem Ing. Pavla Štrůbla.

Dnem 1. července 2006 se mění název
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

K této změně dochází na základě novely zákona o civilním letectví.

 

Dokumenty (pdf)

Usnesení vlády ČR

Statut ÚZPLN


Přihlášení uživatele

HOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Tel.: +420 724 300 800

HLÁŠENÍ

Hlášení leteckých nehod a vážných incidentů, na které se vztahuje nařízení (EU) č.996/2010 a událostí na které se vztahuje nařízení (EU) č.376/2014

HLÁŠENÍ

Hlášení události letadel uvedených v příloze II nařízení (ES) č.216/2008

PARA HLÁŠENÍ

Hlášení parašutistických nehod

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace