Oznámení o vzniku letecké nehody nebo incidentu

Poznámka: POVINNÁ OZNÁMENÍ - Zákon o civilním letectví ukládá provozovateli, nebo pilotovi letadla, nebo provozovateli leteckých služeb povinnost ohlásit každou leteckou nehodu nebo incident na území ČR bez zbytečného odkladu ÚZPLN a ÚCL.


A Rozpoznávací značka:
B Výrobce:
Model:
Poznávací značka:
Výrobní číslo letadla:
C Jméno vlastníka:
Jméno provozovatele:
Jméno nájemce:
D Jméno velitele letadla:
Národnost členů posádky:
Národnost cestujících:
E Datum události:
Čas (místní nebo UTC):
F Letiště posledního vzletu:
Letiště plánovaného přistání:
G Poloha letadla k zeměpisnému místu:
Zeměpisné souřadnice:
H Počet členů posádky a cestujících:
- z toho usmrcených:
- z toho těžce zraněných:
Počet usmrcených a těžce zraněných mimo letadlo:
I Popis události a rozsah poškození:
J Charakteristika místa události, popis přístupu:
K Přítomnost a popis nebezpečného nákladu:


Přihlášení uživatele

HOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Tel.: +420 724 300 800

HLÁŠENÍ

Hlášení leteckých nehod a vážných incidentů, na které se vztahuje nařízení (EU) č.996/2010 a událostí na které se vztahuje nařízení (EU) č.376/2014

HLÁŠENÍ

Hlášení události letadel uvedených v příloze II nařízení (ES) č.216/2008

PARA HLÁŠENÍ

Hlášení parašutistických nehod

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace