Šetření leteckých nehod a incidentů

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 55b odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti jednotlivých právnických osob, rozhodl o vydání pověření určeným osobám dle přiloženého seznamu.

 

Podmínky a seznam pověřených právnických osob

podmínky pro pověřování právnických osob dle §55b, odst.1, zák. 47/1997 Sb.

Seznam pověřených právnických osob šetřením LN

 

Metodická směrnice pro zjišťování příčin LN a I v civilním letectví

Metodická směrnice verze 3.0

 

Vzory dokumentů v PDF

Vzor oznámení o vzniku LN / VI / I a Incidentu

Vzor oznámení o vzniku LN / VI / I a Incidentu v parašutismu

Vzor Předběžné zprávy

Vzor Závěrečné zprávy

Formulář pro doplnění údajů o posádce

Formulář pro doplnění údajů o letadle

 

Vzory dokumentů v DOC

Vzor oznámení o vzniku LN / VI / I a Incidentu

Vzor oznámení o vzniku LN / VI / I a Incidentu v parašutismu

Formulář pro doplnění údajů o posádce

Formulář pro doplnění údajů o letadle


Přihlášení uživatele

HOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Tel.: +420 724 300 800

HLÁŠENÍ

Hlášení leteckých nehod a vážných incidentů, na které se vztahuje nařízení (EU) č.996/2010 a událostí na které se vztahuje nařízení (EU) č.376/2014

HLÁŠENÍ

Hlášení události letadel uvedených v příloze II nařízení (ES) č.216/2008

PARA HLÁŠENÍ

Hlášení parašutistických nehod

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace