Současnost

Současné civilní letectví zahrnuje letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky.

Prvořadým úkolem ÚZPLN v rámci civilního letectví je šetření leteckých nehod a vážných incidentů. Důležitým úkolem je rovněž shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování informací o událostech v civilním letectví. Vedle těchto činností se podílí se na zajišťování závazků ČR v oblasti bezpečnosti civilního letectví (safety), plynoucích pro české civilní letectví z členství ČR v Evropské unii, Mezinárodní organizaci pro civilní letectví ICAO, Evropské konferenci pro civilní letectví ECAC, Evropské organizaci pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL.

Rovněž se podílí na vytváření koncepce bezpečnosti českého civilního letectví, jakož i záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti civilního letectví, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a leteckých předpisů.


Každému civilnímu letadlu se přiděluje poznávací značka při zápisu do leteckého rejstříku. Letecký rejstřík České republiky (dále jen "letecký rejstřík") je evidencí letadel, s výjimkou sportovních létajících zařízení, jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Letecký rejstřík je veden Úřadem pro civilní letectví. Sportovní létající zařízení, vymezená v § 81 odst. 2 písm. a) až g) zákona o civilním letectví, se zapisují do rejstříku sportovních létajících zařízení.

Co je to letecký rejstřík

Letecký rejstřík je evidencí letadel, jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam a každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není.


Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

  • vlastník,

  • provozovatel,

  • rejstříková značka,

  • typ a výrobní číslo letadla,

  • ostatní základní technické údaje,

  • zřízení zástavního práva k letadlu, součástem letadla a náhradním dílům k letadlu a jeho součástem,

  • letadlová adresa, byla-li přidělena,

  • datum zápisu a výmazu letadla z leteckého rejstříku.

 

Zápisem letadla do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost České republiky. Úřad přidělí letadlu při zápisu do leteckého rejstříku rejstříkovou značku a vydá osvědčení o zápisu letadla. Osvědčení o zápisu letadla osvědčuje vlastnictví k letadlu.

Letecký rejstřík

odkaz na letecký rejstřík

 

Rejstřík LAA

odkaz není stále dostupný

  

 


Přihlášení uživatele

HOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Tel.: +420 724 300 800

HLÁŠENÍ

Hlášení leteckých nehod a vážných incidentů, na které se vztahuje nařízení (EU) č.996/2010 a událostí na které se vztahuje nařízení (EU) č.376/2014

HLÁŠENÍ

Hlášení události letadel uvedených v příloze II nařízení (ES) č.216/2008

PARA HLÁŠENÍ

Hlášení parašutistických nehod

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace