Veřejná zakázky a odprodej majetku

Název zakázky Platnost zakázky od / do Ev. číslo
Automobil VW TRANSPORTER 09.09.2015 / 18.09.2015 T004/15V/00033067 více
Dodávka SERVERU 08.09.2015 / 17.09.2015 T004/15V/00032904 více
Nákup terénního motorového vozidla kategorie M1G 27.08.2014 / 10.09.2014 125V018000045 více
Nákup notebooků a rackového serveru 18.06.2014 / 09.07.2014 T004/14V/00021194 více
Výpočetní technika 21.08.2013 / 03.09.2013 T002/13/V00006787 více
Doplnění bezpečnostního systému a nákup trezorů 21.05.2013 / 05.06.2013 T002/13/V00005520 více
Modulový skladový systém 20.05.2013 / 10.06.2013 T002/13/V0005472 více

> >>

Na stránkách ÚZPLN se uveřejňují veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou v případě dodávek a služeb přesahující 500 tis. Kč bez DPH, a v případě stavebních prací přesahující rovněž 500 tis. Kč bez DPH, pokud nejsou vyhlášeny prostřednictvím elektronického tržiště. Součástí zveřejnění v části „Zadávací dokumentace“ je i výzva k podání nabídek, dodatečné informace k zadávacím podmínkám, pokud jsou u konkrétní zakázky tyto dokumenty zpracovávány. Součástí „Dokumentů veřejné zakázky“ je Protokol o otevírání obálek, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, pokud jsou u konkrétní zakázky tyto dokumenty zpracovávány, dále Smlouva s dodavatelem včetně dodatků, Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení.

Smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH jsou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zveřejňovány v registru smluv na stránkách MV ČR: https://smlouvy.gov.cz/

Nabídky na převod nepotřebného majetku organizačním složkám státu a státním organizacím jsou zveřejňovány na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových: https://nabidkysi.uzsvm.cz

Nabídky na odprodej nepotřebného majetku jsou zveřejňovány na Centrální adrese České pošty, s.p: http://www.centralniadresa.cz/cadr/

Podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je ÚZPLN veřejným zadavatelem, který má povinnost používat pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) a podlimitních veřejných zakázek (PVZ) u kategorií komodit vymezených příslušným usnesením vlády elektronické tržiště (e – tržiště). Pro tyto účely je ÚZPLN zaregistrován u e-tržiště společnosti:

Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 18, 162 00 Praha 6
e-mail: info@tendermarket.cz
Identifikátor datové schránky: fsxn9vh
profil zadavatele


Přihlášení uživatele

HOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Tel.: +420 724 300 800

HLÁŠENÍ

Hlášení leteckých nehod a vážných incidentů, na které se vztahuje nařízení (EU) č.996/2010 a událostí na které se vztahuje nařízení (EU) č.376/2014

HLÁŠENÍ

Hlášení události letadel uvedených v příloze II nařízení (ES) č.216/2008

PARA HLÁŠENÍ

Hlášení parašutistických nehod

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace